最新微软官方MSDN原版Win10系统下载

当前位置:主页 > U盘装系统 > U盘装win7系统 >

浓睡觉来莺乱语 惊残好梦无寻处

时间:2024-05-28    来源:j9.com    人气:

本文摘要:朝代:宋朝 作者:晏殊 出自于宋代诗人晏殊蝶恋花·六曲阑干偎碧树 Tune: Butterflies over Flowers liù qǔ lán gàn wēi bì shù六曲阑干偎碧树,The winding balustrade caressed by willow trees yáng liǔ fēng qīng ,zhǎn jìn huáng jīn lǚ杨柳风重,展尽黄金缕。

j9.com

朝代:宋朝 作者:晏殊 出自于宋代诗人晏殊蝶恋花·六曲阑干偎碧树 Tune: Butterflies over Flowers liù qǔ lán gàn wēi bì shù六曲阑干偎碧树,The winding balustrade caressed by willow trees yáng liǔ fēng qīng ,zhǎn jìn huáng jīn lǚ杨柳风重,展尽黄金缕。Swaying in breeze, displays their golden sprigs with ease. shuí bǎ diàn zhēng yí yù zhù谁把钿筝后移玉柱?By whom is played the gilt zither with pegs of jade? chuān lián hǎi yàn jīng fēi qù穿着帘海燕惊飞去。A pair of swallows fly through curtains rolled up high. mǎn yǎn yóu sī jiān luò xù满眼游丝兼任落絮,The gossamer and willow catkins come in view; hóng xìng kāi shí ,yī shà qīng míng yǔ红杏淡紫色,一霎冬至雨。When blow apricot flowers, morning rain falls in showers. nóng shuì jiào lái yōng bú yǔ美浓睡来慵不语,My sound sleep is disturbed by orioles' song anew; jīng cán hǎo mèng wú xún chù惊残好梦无寻处?I can no longer find sweet dreams of rosy hue. 注解 ①偎:依赖。

②朱金缕:所指帕柳条。③钿筝:用罗钿装饰的筝。

④海燕:燕子的别名。古人指出燕子出生于南方,渡海而至,故称。⑤一霎(shà):很短的时间。

⑥美浓睡来莺乱语,惊残好梦无寻处:暗用金昌绪《春怨》诗意:“打起黄莺儿,莫救枝上愁。愁时怒妾梦,不获得辽西。”翻译成 庑廊上的栏杆交错盘转,看起来有意无意倚偎在绿树上,春风轻拂,千万条碧绿柔和的柳枝在朝阳的交错下,身披了一层金色的光泽。

远处,传到了动人高亢的筝乐声,是那么的赏心清脆,逗引得梁上的燕子双双穿越门帘,扑向春天温馨的深爱。然而,只几天时间,已是物换景迁至:波浪升起的柳丝弥漫在漫天飞舞的落絮中;红艳艳的杏花,也经不住冬至时节的争相细雨,眨眼间之后萎谢衰败。我想要在梦中排遣春愁,可浓睡中,却被黄莺的啼叫声醒来,美丽的梦中幻境,一下子消失得无影无踪。赏析 这首词是拟写闺情之作,全篇以写景始而以情终,景中含情,情又衬景,因而被选为“金碧山水,一片空蒙。

”(谭献《谭评词辨》)上阕从春光写出起。“六曲阑干”三句极力刻画庭院的春日变幻风景。曲曲白阑,被绿茵扶疏的碧树所环绕着;院中的杨柳随风摆动,参劾如缕的柔条在夕阳的晚照中轻盈飞舞,好一派静谧、典雅的景色。

一个“偎”字,写大自然景物与人工景物的人与自然、亲昵,一个“展览”字,写出尽了柳条的媚态,词的意境,就在这圆润、恬静的景物中被烘托出。而突如其来的琮琮筝声,超越了这安静的氛围,也惊起了双燕,穿帘而去。由燕子的还乡,由此可知闺中的冷清;由筝声的怒燕,由此可知声音之激越,弹筝者心情之沮丧也可见一斑。

尽管全部是写景,但闺中人睡觉的尴尬之情早已隐约可见。上阕中词人分别从听力和视觉两个角度展开刻画,再行写出筝鸣声之凄婉,再行写双的海燕穿帘而去,所见所闻,想起词人隐隐的寂寞与思念之感觉,为下文更进一步抒情做到铺垫。

下片抒伤春之情。首三句写出词人所闻:游丝、落絮、白杏花,这些景物的刻画,似乎春之将薨。依旧由景开始,但是“满眼”一词早已凸现了人的经常出现,就是指闺中人的视线和心情来看景了。

“游丝”和“落絮”都是经典的春愁缭乱、幽思绵绵的意象,“剩”和“兼任”字更加说明了一种无趣、不得已的心情。这是忽然下起的一阵冬至雨,打得院中杏花零落。最后一句由春光云雾归结到春闺的愁思,一个“内乱”字说明了心绪之内乱,“无寻处”则解读了好梦被醒来后的苦恼与忧伤。

经过这两句一点化,前面的景语全都变为了情语,令人难忘深感。曲中词诗人由写景复,由写出人惜。

写景逃跑春天的特指,但有极富变化,在变化中蕴藏了作者的情感,写出人再行写出人物的行动,把细筝后移玉柱,但穿着帘双燕却想起了主人公无限的伤感,沦为全词感情巨变的基点。再写人物的心理,“惊残好梦无寻处”,必要抒写主人公内心的伤感。

曲中词写景与写出人互相交融,通过穿帘的双燕,乱语的“黄莺”、“游丝”、“落絮”“冬至雨”,使人物的心理活动步步呈现出,超过了情与景的高度统一,但又含而不露,可谓“金碧山水,一片空蒙。”全词在艺术风格上语言明丽,本意婉曲。

《蝶恋花·六曲阑干偎碧树》是北宋词人晏殊所创作的一首词,被入选《宋词三百首》。词是诗人的一首伤春怀人之作,抒写了诗人的迎春之情,送春之意。全词分成两层,上阙写出迎春之情,下阙写出送春之意,在画面的相连和时间的跨度上均有较小的跳跃性。

全词浑成而隐约地传达出有了题旨,情入景中,音在弦外,篇惜漏题。


本文关键词:j9.com,浓,睡觉,来,莺,乱语,惊残,好梦,无寻处,朝代

本文来源:j9.com-www.techingtextbooks.com

相关文章

 • 杂剧·李素兰风月玉壶春

  杂剧·李素兰风月玉壶春

  朝代:元朝 作者:贾仲明 第一腰(老旦扮卜儿上,诗云)教教你当家不当家,及至当家内乱如麻。早晨一起七件事,柴米油盐酱醋茶。老身嘉兴府人氏,姓李...
  2024-05-28 06.05.01
 • 月蚀诗

  月蚀诗

  朝代:唐朝 作者:卢仝 新的天子继位五年,岁次庚寅,斗柄插子,律调黄钟。森森万木夜僵立,寒气赑屃顽无风。番茄银盘从海底出有,出来照我草屋东...
  2024-05-28 06.05.01
 • 宫词三十首(存二十七首)

  宫词三十首(存二十七首)

  朝代:唐朝 作者:王涯 白人宜著紫衣裳,冠子摸双眼宽。新的睡觉一起思旧梦,闻人遗忘道胜经常。 春来新的挂翠云钗,尚著云头踩殿鞋。意欲得君王返...
  2024-05-28 06.05.01
 • 和洗掾登城南坂望京邑

  和洗掾登城南坂望京邑

  朝代:唐朝 作者:袁朗 二华连陌塞,九陇统金方。奥区称之为发财,重险精于雄强。龙飞灞水上,凤集岐山阳。 神皋多瑞迹,列代有兴王。我后膺灵命,...
  2024-05-28 06.05.01
 • 西湖杂感(六首)

  西湖杂感(六首)

  朝代:清朝 作者:钱谦益 其一板荡感慨忍者再行言?烟峦如赭水如焚。红沙堤下唐时草,鄂国坟边宋代云。树上黄鹂今作友,枝头杜宇昔为君。昆明劫后...
  2024-05-25 06.05.01

公众号